Havforskningsinstituttet fant lite virus i utvandrende villaks

Havforskningsinstituttet fant lite virus i utvandrende villaks

Havforskningsinstituttet (HI) har siden 2012 overvåket virusforekomster i vill laksefisk på oppdrag for Mattilsynet. Målet er å se om disse blir påvirket av sykdommer i oppdrett. Sammendraget i rapporten: Havforskningsinstituttet har undersøkt utbredelsen av infeksiøs...
– Årsmøte Lakseklyngen 2022 avholdt

– Årsmøte Lakseklyngen 2022 avholdt

Den 8. mars ble de avholdt årsmøte i Lakseklyngen i Alta. På sakslisten inngikk vanlige årsmøtesaker med behandling av årsregnskap 2021, handlingsplan og budsjett for 2022 og valg. På valg stod styremedlem Roger Pedersen, Grieg Seafood og Jo Espen Tau Strand, UiT...
– Cermaq har sendt den første iFarm laksen ut i markedet

– Cermaq har sendt den første iFarm laksen ut i markedet

Illustrasjon av iFarm fra Cermaq Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring ønsker Cermaq å identifisere hver enkelt fisk i en merde og gi den en egen oppfølging og helsejournal. iFarm-prosjektet som skal utvikle individbasert havbruk er planlagt å gå fra...
– HFI foreslår nye yttergrenser for produksjonsområdene

– HFI foreslår nye yttergrenser for produksjonsområdene

19.02.2019 bestilte Nærings- og fiskeridepartementet mer detaljerte grenser for produksjonsområdene mot havet i vest. Rapporten er nå åpen og viser at grensene foreslås endret på grunn av variasjon i forhold i- og mellom de ulike områdene. Ett av problemene er at...