Klyngemedlem bytter firmanavn

Klyngemedlem bytter firmanavn

Klyngemedlem Noodt & Reiding lanserte nylig sitt nye navn Visjona i forbindelse med selskapets 45-årsjubileum. Forretningsområdene til Visjona forblir uendret, og selskapets representant i klyngen, Kurt Johnsen, vil fortsatt ivareta sekretariat og administrative...
Ønskelig med tematisk og geografisk utvidelse

Ønskelig med tematisk og geografisk utvidelse

Arbeidet til Kompetanseklynge Laks (KL) foregår i stor grad ved at det hentes inn kunnskap om aktuelle og mulige fremtidige oppdrettsrelaterte problemstillinger, som presenteres i offentlig tilgjengelige rapporter. KL utarbeider og gjennomfører deretter prosjekter der...
Strategiverksted om klyngens fremtid

Strategiverksted om klyngens fremtid

I slutten av april 2019 arrangerte styret i Kompetanseklynge Laks et strategiverksted for klyngens medlemmer, assosierte medlemmer og et utvalg inviterte gjester. Formålet med verkstedet var å drøfte klyngens fremtidige geografiske og tematiske arbeidsområder. Dietz...
Laksens bevegelser i fjordsystemet gir mange svar

Laksens bevegelser i fjordsystemet gir mange svar

Det er gjort interessante funn i flere av Kompetanseklynge Laks sine forskningsprosjekter, som på sikt vil gi svar på viktige spørsmål for både miljø og næring. Tre av prosjektene har hatt spesielt fokus på kartlegging av laksens vandring og adferd i...