Klyngemedlem Noodt & Reiding lanserte nylig sitt nye navn Visjona i forbindelse med selskapets 45-årsjubileum. Forretningsområdene til Visjona forblir uendret, og selskapets representant i klyngen, Kurt Johnsen, vil fortsatt ivareta sekretariat og administrative oppgaver på vegne av medlemmene.

Kurt Johnsen og Visjona var sammen med Alta kommune initiativtaker til i etableringen av Lakseklyngen (tidligere Kompetanseklynge Laks SA) i 2015. Visjona hadde på oppdrag fra kommunen utført en ringvirknings-forstudie kalt Kompetanseklynge for bærekraftig arktisk havbruk og villaksforvaltning, som konkluderte med at det var behov og ønsker om et lokalt kompetansemiljø innen villaksforvaltning og havbruk.

Formålet med klyngen var å skape landets første klynge med direkte forankring i havbruk, villaksinteresser, kyst- og fjordfiskere, samt aktuelle kompetansemiljøer for disse næringene. På sikt var målet at klyngen skulle bli en nasjonal ressurs for utvikling og måling av miljøindikatorer for havbruk- og villaksforvaltning. Fire år etter etableringen ser vi at klyngen har lykkes i dette arbeidet, og forskningsarbeidet vekker interesse nasjonalt.

 

45 årsjubileet og navnebyttet ble feiret sammen med kunder og samarbeidspartnere i Kunnskapsparken Alta.

Visjonas 45 årsjubilum og navnebytte ble feiret sammen med kunder og samarbeidspartnere i Kunnskapsparken Alta.

 

De tre som i hver sin periode har vært daglig leder i Noodt & Reiding fra 1974 og frem til navneskiftet i 2019: Nåværende daglig leder Harriet Steinkjer Nystu (f.v.), gründer Erik Noodt og medeier Kurt Johnsen.

 

 

 

Alle foto: Magnus Jonas, Mediaveien