Nærings- og fiskeridepartementet har bedt om innspill til etablering av en ny ordning for tildeling av miljøteknologitillatelser. Den foreslåtte ordningen for tildeling av miljøteknologitillatelser legger opp til løsninger som skal kunne bidra til å løse to hovedutfordringer med dagens åpne lakseoppdrett, spredning av lakselus og utslipp av slam, og setter strenge effektkrav:

  • Null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus.
  • Minimum 60 prosent oppsamling av slam.

Til hjelp i utforming av endelig forskrift, har Havforskningsinstituttet gått gjennom status, utfordringer og muligheter ved nye tillatelser som skal tilfredsstille disse effektkravene.

Les artikkel og høringssvar hos Havforskningsinstituttet