Fiskeart oppdrettslaks eller villaks

Laks poserer for kameraet.

Pukkellaks og rømt oppdrettslaks ansees som trusler mot våre ville laksestammer. Metodene som benyttes til å fjerne disse fra lakseelver er generelt svært arbeidskrevende og utøves gjerne på dugnad av elveforvalterne. Miljødirektoratet har en egen HP pukkellaks for å sette fokus på å hindre pukkellaks og rømt oppdrettslaks å gå opp i norske laksevassdrag. Her er beskrevet ulike teknikker for å bekjempe oppdrettsfisk og pukkellaks. Metodene er svært arbeidskrevende. Vårt mål er å utvikle en automatisk fiskefelle som hindrer oppgang av uønsket fisk mens ønsket fisk slippes videre. Artene identifiseres ved hjelp av bildegjenkjenning bygget på maskinlæring, eller såkalt kunstig intelligens. Et dataprogram lærers opp til å se forskjell på ulike fiskearter. Det kreves tusenvis av bildeeksempler for at dette skal bli presist nok.

Fellen gir samtidig full oversikt over hva som går opp i elvene. Det gir grunnlag for en mer presis forvaltning av elvene.

I en elv vil et ledegjerde lede fisken til fellen hvor den blir identifisert og sortert. De uønskede fiskene samles opp i et fangstkammer, mens de ønskede slippes videre.

Den automatiske fiskefellen må selvfølgelig røktes den også – ved tilsyn av utstyret og tømming av fangstkammeret.

I dette prosjektet vil en også utvikle en ny utgave av ledegjerder. De som finnes tilgjengelig nå er svært kostbare. En automatisk sorteringsløsning må være effektiv, men også mulig å realisere økonomisk.

Partnere i dette prosjektet er, utenom Lakseklyngen SA: River Protection IP, Mortensen KanAkva, Arges AS, Ole Petter Pedersen, Konseptide AS. Regionalt forskningsfond Arktis deltar med finansiering.  Fefo og  Miljødirektoratet deltok med delfinansiering av første fase av prosjektet.

Status per april 2021

Det må mange tusen bilder av ulik fisk til for å lære opp systemet.

  • Vi har en prototype av fellens identifiseringsdel med belysning og fjernkontroll.
  • Vi har kamera i undervannshus med kapasitet på 60 bilder per sekund med fortløpende overføring via fiberoptikk til land.
  • Utstyret er testet og kalibrert. 30.000 bilder er tatt av oppdrettslaks og oppdrettsrøye ved anleggene til Grieg Seafood i Repvåg samt Kirkenes Røye. Dataprogrammet kan dermed trenes til å se forskjell på røye og laks allerede før utstyret kommer på plass i elva.

Gjenstående aktiviteter inneværende år

I samarbeid med Arges AS i Alta vil det bli produsert ledegjerde av typen «resistance board weir» (motstandsbrettgjerde) før sommeren. Slike gjerder er brukt i USA og Canada i mer enn 20 år. De er mer robuste enn den typen gjerder som benyttes til fisketellere i Norge i dag.

  • Portsystemet, som sikrer at fisk kommer enkeltvis inn i fellen og deretter ledes til fangstkammer eller slippes videre opp i elva, vil bli ferdigstilt før sommeren.
  • Testing av prototype og bildeinnsamling i elv vil bli gjort i Karpeelv i Sør-Varanger i samarbeid med Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening.
  • Etter at utstyret er satt ut i elva får vi bilder av pukkellaks, villfisk og andre arter. Når vi har nok bilder vil vi trene dataprogrammet på nytt slik at disse fiskene kan indentifiseres. Da kan også sorteringsmekanismen i fellen aktiveres og fellen bli fullt ut funksjonell.

Gjenstående aktiviteter for årene fremover

  • Gjennomføring av fullskalaforsøk 2022 og 2023 inntil 3 vassdrag i Troms og Finnmark.

 


Les Miljødirektoratets forslag til Handlingsplan mot pukkellaks her.