Illustrasjon av iFarm fra Cermaq

Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring ønsker Cermaq å identifisere hver enkelt fisk i en merde og gi den en egen oppfølging og helsejournal. iFarm-prosjektet som skal utvikle individbasert havbruk er planlagt å gå fra 2020-2025. iFarm er et konsept som er basert på kunstig intelligens og maskinlæring. Cermaq skriver på sin nettside at ved hjelp av iFarm kan vi få til et skifte fra bestandsbasert oppfølging til individbasert omsorg i havbruk.

Cermaq skriver på sin nettside: En merd har ca. 200 000 fisk, eller 200 000 individer. Med iFarm kan disse individene behandles separat. Laksen holdes dypt i merda ved hjelp av et not-tak. Når den søker til overflaten for å fylle luft i svømmeblæren, ledes den gjennom iFarm-sensoren. iFarm-sensoren skanner hver fisk og bruker automatisk bildebehandling for å gjenkjenne hvert enkelt individ. Vekt og vektutvikling på hvert individ måles. Lus telles på hele fisken, også tidlige stadier av lus. Eventuelle sår og sykdomstegn registreres også i fiskens helsejournal. iFarm kan sortere fisken slik at behandling tilpasses individets behov og man behandler kun fisk som trenger det – uten at håndtering eller sortering stresser fisken. Dette vil redusere dødelighet i sjøfasen med 50 – 75%. iFarm genererer rapporter for alle ønskede data. Det er mye detaljert data om hver fisk – data man kan stole på. Dette vil forenkle forvaltningen og gi bedre basis for kunnskapsbaserte beslutninger. Når iFarm er ferdig utviklet vil den kunne tas i bruk på både eksisterende og nye havbrukslokaliteter langs kysten. Investeringskostnaden blir også lav, og vil kunne nedbetales i løpet av én produksjonssyklus.

Det viser seg at det er mindre behov for avlusing og at fisken oppnår høyere kvalitet med iFarm-metodikken. Den første eksporten av laks fant sin vei til Euorpa og Asia for kort tid siden.

Les alt om iFarm-prosjektet på Cermaqs nettside