Havforskningsinstituttet oppsummerer det slik i sin rapport publisert 21.desember 2022:

Lite lus i Boknafjorden, mye i Hardangerfjorden og Sognefjorden, og lite i Romsdals-, Trondheims- og Altafjorden. I forhold til 2021 var det en svak økning i Boknafjorden og en reduksjon i Hardanger. Romsdalsfjorden har noe mindre enn i 2021, men fremdeles er det lite data fra dette fjordområdet. Trondheimsfjorden og Altafjorden er lavt og på samme nivå som tidligere år.Kart over rusestasjoner i 2022

Kart over rusestasjoner i 2022 fra Havforskningsinstituttet

Talvik og Handelsbukt

To stasjoner ble undersøkt med ruse/garn i PO12 i 2022. Stasjonen Talvik er lokalisert i indre del av Altafjorden i Alta kommune. Stasjonen Handelsbukt er lokalisert i indre del av Porsangerfjorden i Porsanger kommune.

Observasjonene fra ruse og garn indikerer et generelt lavt lusepåslag i Talvik og Handelsbukt i 2022.

Fordeling av relativ intensitet (lus/kroppsvekt i g) i kategoriene mindre enn 0,1 (gul), 0,1-1,2 (grønn), 0,2-0,3 (blå) og mer enn 0,3 (lilla) hos fisk under 150 gram i de aktuelle ukene/stasjonene.

Stjernsundet

Tidligere undersøkelser av smoltens vei ut av Altafjorden viser at Stjernsundet er foretrukket og at median for smoltvandringen er 24. juni. I 2022 ble trålingen gjennomført i perioden 21. juni til 18. juli. Perioden er dekkende for de fleste aktuelle elver i dette området. Tidlig utvandrende fisk fra de ytre elvene blir imidlertid ikke fanget opp ved tråling i denne perioden.

Resultatene viser generelt lavt lusepåslag i  alle de fem ukene trålingen ble gjennomført.

Les hele rapporten hos Havforskningsinstituttet.