For første gang presenterer Havforskningsinstituttet og NCE Seafood Innovation en samlet vurdering av miljøeffektene og dyrevelferd for hvert av de tretten produksjonsområdene.

Rapportserien har sin historie med første rapport i 2001. I forrige rapport kunne vil lese om målet med rapportene:

I takt med forskningsfronten innen risikofaget finnes ingen objektive og korrekte risikotall som utgjør en form for fasit, det finnes kun usikkerhet knyttet til hva som ligger foran oss. Og det er nettopp denne usikkerheten fagekspertene sier noe om i denne rapporten. Målet med risikovurderingen er å skape risikoforståelse og risikoerkjennelse hos forvaltningen og andre interessenter som utgangspunkt for prioriteringer og beslutninger om veivalg og tiltak. Det er samtidig avgjørende at beslutningstakere og andre som skal benytte resultatene fra risikovurderingen, forstår at ufullstendig informasjon, utilstrekkelig kunnskap, hypoteser og antakelser er en del av, og i stor grad karakteriserer en slik analyse.

Du kan lese artikkelen om PO12 for 2022 her.

Du kan delta i fremlegg av rapporten den 9. februar mellom kl. 09:30 – 11:30. Lenke til arrangementet blir lagt ut her.