Nyheter

Nyhetsarkivet inneholder artikler og informasjon om Lakseklyngen og våre samarbeidspartnere.

Lakseklyngens strategier og handlingsplan for 2021

Lakseklyngens strategier og handlingsplan for 2021

Innspill til ny havbruksstrategi Lakseklyngen sendte 3. mars 2021 et innspill til en ny havbruksstrategi til Nærings- og fiskeridepartementet. Innspillet formidler to hovedbudskap fra klyngen. For det første – oppdrettsaktiviteten trekker nordover. Det krever økt...

les mer
Preventive tiltak mot pukkellaks

Preventive tiltak mot pukkellaks

Pukkellaksen hører hjemme i nordlige deler av Stillehavet, men ble satt ut på Kolahalvøya på 60-tallet og har siden spredd seg til norske elver.

les mer