Nyheter

Nyhetsarkivet inneholder artikler og informasjon om Lakseklyngen og våre samarbeidspartnere.

Nytt styremedlem og gjenvalg av leder i Lakseklyngen

På årsmøtet i Lakseklyngen 29. april 2021 i Alta ble Jonny Opdahl valgt som styremedlem for 2 år. Opdahl har hatt flere stillinger i Cermaq i løpet av 15 år som ansatt, og tok funksjonen som prosjekt- og utviklingssjef i Cermaq Finnmark februar 2021. Lakseklyngen...

les mer
Lakseklyngens strategier og handlingsplan for 2021

Lakseklyngens strategier og handlingsplan for 2021

Innspill til ny havbruksstrategi Lakseklyngen sendte 3. mars 2021 et innspill til en ny havbruksstrategi til Nærings- og fiskeridepartementet. Innspillet formidler to hovedbudskap fra klyngen. For det første – oppdrettsaktiviteten trekker nordover. Det krever økt...

les mer