Nyheter

Nyhetsarkivet inneholder artikler og informasjon fra Lakseklyngen og våre samarbeidspartnere samt fra andre kilder til relevante nyheter.

– OURO tar ut rømt fisk fra 8 elver i Troms og Finnmark i 2022

OURO er Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk. Basert på fra resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk og andre relevante kilder, velger styret i OURO ut hvilke elver som det årlig skal gjennomføres tiltak i. 2...

les mer