Nyheter

Nyhetsarkivet inneholder artikler og informasjon fra Lakseklyngen og våre samarbeidspartnere samt fra andre kilder til relevante nyheter.

– Nytt FHF-prosjekt skal redusere sykdom i RAS-anlegg

Foto : Akvaplan-niva NIVA leder FHF-prosjekt som skal fremskaffe bedre kunnskap og effektive tiltak mot sykdomsfremkallende bakterier og virus i resirkulerende akvakulturanlegg (RAS). Sondre Veberg Larsen fra Akvaplan-niva vil, sammen med Sonal Patel...

les mer

– Status for 2022 – lite lakselus i Vest-Finnmark

Havforskningsinstituttet oppsummerer det slik i sin rapport publisert 21.desember 2022: Lite lus i Boknafjorden, mye i Hardangerfjorden og Sognefjorden, og lite i Romsdals-, Trondheims- og Altafjorden. I forhold til 2021 var det en svak økning i Boknafjorden og en...

les mer