Foto: Alf Solli, SiteSense
            

Verdifull informasjon fra kartlegging

Sykdom og smitte er en utfordring i oppdrettsnæringen, spesielt med tanke på fiskedødelighet og dyrevelferd. Også risikoen for smittespredning mellom oppdretts- og villaks er utfordrende. Lakseklyngen har gjennomført forskningsprosjekter om strømmodellering i Altafjord-systemet og sporing av utvandrende laksyngel fra Altaelva. Begge prosjektene har gitt verdifull informasjon for kartlegging av risiko for smittespredning. De har sett på både spredning mellom oppdrettsanlegg og fra oppdrettslaks til utvandrende lakseyngel.

Miniseminar

Lakseklyngen ønsker å bruke resultatene av disse prosjektene i sitt videre arbeid, og jobber konkret med reduksjon av smittespredning. I den forbindelse planlegges det et miniseminar med smittespredning som tema. Formålet er å få belyst faktisk kunnskapsgrunnlag på området, formidle kunnskap innenfor saksfeltet og avdekke kritiske kunnskapshull. Herunder også øke kunnskap om faktorer/drivere som øker risiko for smitteutbrudd og sykdom. I seminaret vil klyngen også presentere viktige funn fra prosjektet med strømmodellering og prosjektet med sporing av lakseyngel mht. risiko for smittespredning.

Fagmiljøer inviteres

Ledende fagmiljøer inviteres til å foredra om temaet, og invitasjon til potensielle deltakere vil gå bredt ut for å sikre en konstruktiv og god dialog, sant kunnskaps-deling i forumet.

Miniseminaret planlegges arrangert i februar 2020, nærmere informasjon om sted og dato vil bli avklart på nyåret.

Les mer om våre andre prosjekter og følg vår Facebookside.