Meisler ut ny retning i strategiprosess

Meisler ut ny retning i strategiprosess

Lakseklyngen starter denne uka på en grundig strategiprosess, som skal gi svar på hvilken retning og innhold klyngen skal ha i årene som kommer. Etter at Vest-Finnmark Rådet ble medlem fra 1. januar 2020 er det duket for både geografisk og tematisk utvidelse av...
Seminar om smittespredning i oppdrettsnæringen

Seminar om smittespredning i oppdrettsnæringen

Foto: Alf Solli, SiteSense Verdifull informasjon fra kartlegging Sykdom og smitte er en utfordring i oppdrettsnæringen, spesielt med tanke på fiskedødelighet og dyrevelferd. Også risikoen for smittespredning mellom oppdretts- og villaks er utfordrende. Lakseklyngen...
Preventive tiltak mot pukkellaks

Preventive tiltak mot pukkellaks

Laks i fremmed farvann Pukkellaksen hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet. På 1960-tallet ble den satt ut i havet ved Kolahalvøya i Russland, og begynte å spre seg til nordnorske elver. Etter dette er pukkellaks blitt et stort problem for flere norske...
Del to av strategiprosessen er i gang

Del to av strategiprosessen er i gang

Over: Rådgiver Jan Dietz fra strategiverkstedet i april 2019. Nytt medlem Strategiverkstedet som ble gjennomført i april, resulterte i en ny og spisset retning for det videre arbeidet i Kompetanseklynge Laks. Som resultat av samlingen ble det i årsmøtet i juni vedtatt...
Nytt medlem ønskes velkommen

Nytt medlem ønskes velkommen

  Bilde: Bente Olsen Husby (Vest-Finnmark Regionråd) under årets strategiverksted Årsmøtet i Kompetanseklynge Laks ble avholdt 19. juni i år. En sentral sak på agendaen var forslag til virksomhetsutvidelse, med bakgrunn i strategiprosessen som har pågått i vår. Dette...