Ny app gir oppdretterne lusehjelp

Ny app gir oppdretterne lusehjelp

En ny app forteller oppdretterne om de bør velge skjørt eller snorkel for å beskytte oppdrettslaksen mot lus. «PreventLice» er et nytt webasert dataprogram som skal hjelpe oppdrettere langs kysten med å finne den beste beskyttelsen mot lakselus for hvert enkelt...
– Lakseklyngen på Villakskonferansen 2023 i Trondheim

– Lakseklyngen på Villakskonferansen 2023 i Trondheim

Jenny Jensen fra Akvaplan niva skal presentere Smoltsporingsprosjektet. Lakseklyngen, en samarbeidsorganisasjon for aktører i lakseindustrien, er også en viktig partner i Smolsporingsprosjektet. Lakseklyngen har som mål å bidra til å øke bærekraften, innovasjonen og...
– Hvordan fange pukkellaks? – Her er Vitenskaplig råd

– Hvordan fange pukkellaks? – Her er Vitenskaplig råd

Hos Norsk institutt for naturforskning finner du denne rapporten og denne sammenfatningen https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/3043140 Sammendrag Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2023. Vurdering av bruk av fiskeredskap i sjøen til bekjempelse av...
– Nytt FHF-prosjekt skal redusere sykdom i RAS-anlegg

– Nytt FHF-prosjekt skal redusere sykdom i RAS-anlegg

Foto : Akvaplan-niva NIVA leder FHF-prosjekt som skal fremskaffe bedre kunnskap og effektive tiltak mot sykdomsfremkallende bakterier og virus i resirkulerende akvakulturanlegg (RAS). Sondre Veberg Larsen fra Akvaplan-niva vil, sammen med Sonal Patel...