Nytt styremedlem og gjenvalg av leder i Lakseklyngen

På årsmøtet i Lakseklyngen 29. april 2021 i Alta ble Jonny Opdahl valgt som styremedlem for 2 år. Opdahl har hatt flere stillinger i Cermaq i løpet av 15 år som ansatt, og tok funksjonen som prosjekt- og utviklingssjef i Cermaq Finnmark februar 2021. Lakseklyngen...
Lakseklyngens strategier og handlingsplan for 2021

Lakseklyngens strategier og handlingsplan for 2021

Innspill til ny havbruksstrategi Lakseklyngen sendte 3. mars 2021 et innspill til en ny havbruksstrategi til Nærings- og fiskeridepartementet. Innspillet formidler to hovedbudskap fra klyngen. For det første – oppdrettsaktiviteten trekker nordover. Det krever økt...
Meisler ut ny retning i strategiprosess

Meisler ut ny retning i strategiprosess

Lakseklyngen starter denne uka på en grundig strategiprosess, som skal gi svar på hvilken retning og innhold klyngen skal ha i årene som kommer. Etter at Vest-Finnmark Rådet ble medlem fra 1. januar 2020 er det duket for både geografisk og tematisk utvidelse av...
Seminar om smittespredning i oppdrettsnæringen

Seminar om smittespredning i oppdrettsnæringen

Foto: Alf Solli, SiteSense Verdifull informasjon fra kartlegging Sykdom og smitte er en utfordring i oppdrettsnæringen, spesielt med tanke på fiskedødelighet og dyrevelferd. Også risikoen for smittespredning mellom oppdretts- og villaks er utfordrende. Lakseklyngen...