Torsk som spiser pellets har same kvalitet som annen villfisk

Torsk som spiser pellets har same kvalitet som annen villfisk

Et forsøk med korttidsfôring av torsk tyder på at kvaliteten på villfisk som beiter ved oppdrettsanlegg ikke tek skade av å ete laksefôr. Som del av prosjektet «Sameksistens», der Nofima skaffer kunnskap om hvordan marine næringer kan leve godt sammen, gjorde forskere...
Pukkellaksen er en ypperlig matfisk

Pukkellaksen er en ypperlig matfisk

Nofima-forskere har undersøkt kvaliteten til den forhatte laksen som invaderte Norskekysten i sommer. Konklusjonen er klar: fisken er absolutt egnet for matfatet. Les mer hos...
Nytt styremedlem og gjenvalg av leder i Lakseklyngen

Nytt styremedlem og gjenvalg av leder i Lakseklyngen

På årsmøtet i Lakseklyngen 29. april 2021 i Alta ble Jonny Opdahl valgt som styremedlem for 2 år. Opdahl har hatt flere stillinger i Cermaq i løpet av 15 år som ansatt, og tok funksjonen som prosjekt- og utviklingssjef i Cermaq Finnmark februar 2021. Lakseklyngen...