Havbruksstrategien fra regjeringen i Alta. På sin rundtur i Finnmark stoppet fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen hos Lakseklyngen i Alta. Her fikk han presentert hva Lakseklyngen er. Han fikk også små innblikk i noen av de prosjektene som klyngen jobber med.

Styreleder Per-Arne Emaus presenterte områdesamarbeid som hovedfokusområde, og klyngen fikk mulighet til å diskutere med ministeren hva vi kan gjøre for å bidra til å operasjonalisere havbruksstrategien som ble lagt frem denne uken.

Fiskeriministeren viste god interesse for ønsket om å bidra, og klyngen vil følge dette opp videre.

Se regjeringens havbruksstrategi Et hav av muligheter