Velkommen til Lakseklyngen

Lakseklyngen SA driftes som en ideell organisasjon, og består av tolv medlemsorgansiasjoner og tre assosierte organisasjoner. Det er åpent for nye interessenter å søke om medlemskap i klyngen.

Siste nytt

Lakseklyngen presenterer noen av medlemmene 4

Jonny Opdahl er prosjekt og utviklingssjef i...

Vi presenterer noen av medlemmen i Lakseklyngen 3

Tredje medlem ut er Grieg Seafood, her ved...

Vi presenterer noen av medlemmen i Lakseklyngen 2

Medlemsbedriftene kommer fra ulike sektorer....

Vi presenterer noen av medlemmen i Lakseklyngen 1

Lakseklyngens medlemmer kommer fra ulike...

Ny app gir oppdretterne lusehjelp

En ny app forteller oppdretterne om de bør...

– Lakseklyngen på Villakskonferansen 2023 i Trondheim

Jenny Jensen fra Akvaplan niva skal...

– Hvordan fange pukkellaks? – Her er Vitenskaplig råd

Hos Norsk institutt for naturforskning finner...

Er Lakseklyngen relevant for deg og din bedrift?

Lakseklyngen skal gjennom sin aktivitet øke kunnskapsgrunnlaget mellom

havbruk og berørte miljø- og næringsinteresser. Lakseklyngen skal aktivt

bidra til at resultatet av de ulike tiltak formidles til og tas i bruk blant

medlemmene og andre aktuelle interessenter.

Våre prosjekter

Hvert tiltak i Lakseklyngen organiseres som selvstendige prosjekter med eget team og ledelse. Bla gjennom våre siste prosjekter ved å bruke navigasjonsruten nedenfor, eller gå direkte til Prosjekter for en fullstendig oversikt over alle tiltakene vi har jobbet med siden oppstarten av klyngen.

– Smolten tar snarveien fra elv til hav

– Det kan se ut som laksen nærmest er programmert til å velge den korteste ruta når den starter på utvandringa, sier havforsker John Fredrik Strøm....

// PO 12 – Pilot kystsoneforvaltning – Kunnskapsutvikling og samhandling

Bakgrunn Oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjø er regulert av produksjonsområdeforskriften fra16.01.17. Landet er delt inn i 13...

// Automatisk fjerning av uønsket fisk i elv

Pukkellaks og rømt oppdrettslaks ansees som trusler mot våre ville laksestammer. Metodene som benyttes til å fjerne disse fra lakseelver er generelt...

19-03 // Lusemidler vs. skalldyr

Mål: Kartlegge kunnskapsstatus om skottelus i oppdrettsnæringen i nord.

19-02 // Skottelus i Finnmark

Mål: Kartlegge kunnskapsstatus om skottelus i oppdrettsnæringen i nord.

19-01 // Sameksistens og ringvirkninger

Mål: Kartlegge ringvirkninger og fremskaffe faktakunnskap om sameksistens mellom tre ulike næringer (havbruk, fiskeri og fisketurisme) for å utvikle næringslivet i Finnmark fylke.

18-01 // Bruk av lyd ved fôring

Mål: Ideen er å lære laks til å forbinde et bestemt lydsignal med fôring, i håp om at laksen ved eventuell rømming vil oppsøke og oppholde seg der de hører dette lydsignalet og tilbys fôr. Erfaringene vil siden bli benyttet til å utvikle metoder for å gjenfange den rømte fisken.

17-04 // Leverandørforum

Mål: Å styrke regionale ringvirkninger av oppdrettsnæringen og styrke arbeid med beredskap og andre bærekraftstiltak innenfor havbrukssektoren i regionen.

17-03 // Beredskap mot lakserømming

Mål: Kartlegge status ved dagens beredskapsmodell og vurdere nye tiltak som kan forhindre at laks rømmer og effektivisere gjenfangst av rømt fisk. Arbeidet med beredskapstiltak avgrenses og tilpasses oppdrettsteknologi og merdeløsninger som per i dag anvendes i fjorder og nære kystområder.

17-02 // Lokalitetsstruktur, lakselus og strømmodell

Mål: Utvikle ny kunnskap om sameksistens og påvirkning mellom villfisk, havbruk og annen marin virksomhet med Altafjordsystemet som case. Et videre mål er å utvikle bedre drifts- og forvaltningstiltak som kan styrke bærekraft sameksistens mellom ulike nærings- og samfunnsinteresser, både i Altafjorden og i andre fjorder der en har beslektede problemstillinger.

Kontakt oss

Per-Arne Emaus, Akvaplan-niva

Per-Arne Emaus

Styreleder og prosjektansvarlig
per.arne.emaus@akvaplan.niva.no
+47 416 76 829

Kurt Johnsen, Noodt & Reiding

Kurt Johnsen

Adm. leder og sekretær
kurt@visjona.no
+47 982 18 925