Velkommen til Lakseklyngen

Lakseklyngen SA driftes som en ideell organisasjon, og består av ni medlemsorgansiasjoner og tre assosierte medlemsorganisasjoner. Det er åpent for nye interessenter å søke om medlemskap i klyngen.

Siste nytt

Navneendring for klyngen

  Klyngen har samlet kompetansemiljøer Kompetanseklynge Laks SA ble etablert i 2016, som et resultat av en ringvirknings-studie initiert av Alta...

Meisler ut ny retning i strategiprosess

Geografisk og tematisk utvidelse av klyngens fokusområde er temaer under årets først strategiverksted i Alta.

Seminar om smittespredning i oppdrettsnæringen

Sykdom og smitte er en utfordring i oppdrettsnæringen, spesielt med tanke på på fiskedødelighet og dyrevelferd, men også risikoen for smittespredning mellom oppdretts- og villaks. 

Preventive tiltak mot pukkellaks

Pukkellaksen hører hjemme i nordlige deler av Stillehavet, men ble satt ut på Kolahalvøya på 60-tallet og har siden spredd seg til norske elver.

Del to av strategiprosessen er i gang

Klyngen har besluttet å utvide sin virksomhet faglig og geografisk, noe som innebærer at man også aktivt rekrutterer nye medlemmer regionalt.

Nytt medlem ønskes velkommen

Årsmøtet i Kompetanseklynge Laks ble avholdt 19. juni i år. En sentral sak på agendaen var forslag til virksomhetsutvidelse, med bakgrunn i strategiprosessen som har pågått i vår.

Klyngemedlem bytter firmanavn

Noodt & Reiding lanserte nylig sitt nye navn Visjona i forbindelse med selskapets 45-årsjubileum.

Ønskelig med tematisk og geografisk utvidelse

Rapporten har undertittelen «Miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt av oppdrettsvirksomhet og mulige effektdempende tiltak». Rapporten er en grundig gjennomgang av fysiske forhold, oppdrettsproduksjon og andre næringer/faktorer som påvirker Altafjordsystemet.

Strategiverksted om klyngens fremtid

I slutten av april 2019 arrangerte styret i Kompetanseklynge Laks et strategiverksted for klyngens medlemmer, assosierte medlemmer og et utvalg...

Laksens bevegelser i fjordsystemet gir mange svar

Det er gjort interessante funn i flere av Kompetanseklynge Laks sine forskningsprosjekter, som på sikt vil gi svar på viktige spørsmål for både...

Er Lakseklyngen relevant for deg og din bedrift?

Våre prosjekter

Hvert tiltak i Lakseklyngen organiseres som selvstendige prosjekter med eget team og ledelse. Bla gjennom våre siste prosjekter ved å bruke navigasjonsruten nedenfor, eller gå direkte til Prosjekter for en fullstendig oversikt over alle tiltakene vi har jobbet med siden oppstarten av klyngen.

19-03 // Lusemidler vs. skalldyr

Mål: Kartlegge kunnskapsstatus om skottelus i oppdrettsnæringen i nord.

19-02 // Skottelus i Finnmark

Mål: Kartlegge kunnskapsstatus om skottelus i oppdrettsnæringen i nord.

19-01 // Sameksistens og ringvirkninger

Mål: Kartlegge ringvirkninger og fremskaffe faktakunnskap om sameksistens mellom tre ulike næringer (havbruk, fiskeri og fisketurisme) for å utvikle næringslivet i Finnmark fylke.

18-01 // Bruk av lyd ved fôring

Mål: Ideen er å lære laks til å forbinde et bestemt lydsignal med fôring, i håp om at laksen ved eventuell rømming vil oppsøke og oppholde seg der de hører dette lydsignalet og tilbys fôr. Erfaringene vil siden bli benyttet til å utvikle metoder for å gjenfange den rømte fisken.

17-04 // Leverandørforum

Mål: Å styrke regionale ringvirkninger av oppdrettsnæringen og styrke arbeid med beredskap og andre bærekraftstiltak innenfor havbrukssektoren i regionen.

17-03 // Beredskap mot lakserømming

Mål: Kartlegge status ved dagens beredskapsmodell og vurdere nye tiltak som kan forhindre at laks rømmer og effektivisere gjenfangst av rømt fisk. Arbeidet med beredskapstiltak avgrenses og tilpasses oppdrettsteknologi og merdeløsninger som per i dag anvendes i fjorder og nære kystområder.

17-02 // Lokalitetsstruktur, lakselus og strømmodell

Mål: Utvikle ny kunnskap om sameksistens og påvirkning mellom villfisk, havbruk og annen marin virksomhet med Altafjordsystemet som case. Et videre mål er å utvikle bedre drifts- og forvaltningstiltak som kan styrke bærekraft sameksistens mellom ulike nærings- og samfunnsinteresser, både i Altafjorden og i andre fjorder der en har beslektede problemstillinger.

17-01 // Sporing av oppdrettslaks

Mål: Utvikle ny kunnskap om vandringsmønster til rømt oppdrettslaks og avledede tiltak som kan styrke gjenfangst av rømt fisk.

16-02 // Sporing av lakseyngel

Mål: Utvikle ny kunnskap om vandringsmønster til yngel fra Altaelva, og avledede tiltak som begrenser berøring mellom villaks-yngel, oppdrettslaks og lakselus fra oppdrett.

16-01 // Kunnskapsstatus

Mål: Styrke kunnskapsgrunnlaget og initiere til ny forskning og innovasjon for bærekraftig arktisk havbruk og miljøforvaltning. I startfasen benyttes Altafjordsystemet som pilotområde for kartleggingen.

Kontakt oss

Per-Arne Emaus, Akvaplan-niva

Per-Arne Emaus

Styreleder og prosjektansvarlig
per.arne.emaus@akvaplan.niva.no
+47 416 76 829

Kurt Johnsen, Noodt & Reiding

Kurt Johnsen

Adm. leder og sekretær
kurt@visjona.no
+47 982 18 925