Velkommen til Lakseklyngen

Lakseklyngen SA driftes som en ideell organisasjon, og består av ni medlemsorgansiasjoner og tre assosierte medlemsorganisasjoner. Det er åpent for nye interessenter å søke om medlemskap i klyngen.

Siste nytt

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen på besøk hos Lakseklyngen

Havbruksstrategien fra regjeringen i Alta. På sin rundtur i Finnmark stoppet fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen hos Lakseklyngen i Alta. Her fikk...

Nytt styremedlem og gjenvalg av leder i Lakseklyngen

På årsmøtet i Lakseklyngen 29. april 2021 i Alta ble Jonny Opdahl valgt som styremedlem for 2 år. Opdahl har hatt flere stillinger i Cermaq i løpet...

Lakseklyngens strategier og handlingsplan for 2021

Innspill til ny havbruksstrategi Lakseklyngen sendte 3. mars 2021 et innspill til en ny havbruksstrategi til Nærings- og fiskeridepartementet....

Navneendring for klyngen

  Klyngen har samlet kompetansemiljøer Kompetanseklynge Laks SA ble etablert i 2016, som et resultat av en ringvirknings-studie initiert av Alta...

Meisler ut ny retning i strategiprosess

Geografisk og tematisk utvidelse av klyngens fokusområde er temaer under årets først strategiverksted i Alta.

Seminar om smittespredning i oppdrettsnæringen

Sykdom og smitte er en utfordring i oppdrettsnæringen, spesielt med tanke på på fiskedødelighet og dyrevelferd, men også risikoen for smittespredning mellom oppdretts- og villaks. 

Preventive tiltak mot pukkellaks

Pukkellaksen hører hjemme i nordlige deler av Stillehavet, men ble satt ut på Kolahalvøya på 60-tallet og har siden spredd seg til norske elver.

Del to av strategiprosessen er i gang

Klyngen har besluttet å utvide sin virksomhet faglig og geografisk, noe som innebærer at man også aktivt rekrutterer nye medlemmer regionalt.

Nytt medlem ønskes velkommen

Årsmøtet i Kompetanseklynge Laks ble avholdt 19. juni i år. En sentral sak på agendaen var forslag til virksomhetsutvidelse, med bakgrunn i strategiprosessen som har pågått i vår.

Klyngemedlem bytter firmanavn

Noodt & Reiding lanserte nylig sitt nye navn Visjona i forbindelse med selskapets 45-årsjubileum.

Er Lakseklyngen relevant for deg og din bedrift?

Våre prosjekter

Hvert tiltak i Lakseklyngen organiseres som selvstendige prosjekter med eget team og ledelse. Bla gjennom våre siste prosjekter ved å bruke navigasjonsruten nedenfor, eller gå direkte til Prosjekter for en fullstendig oversikt over alle tiltakene vi har jobbet med siden oppstarten av klyngen.

Automatisk fjerning av uønsket fisk i elv

Pukkellaks og rømt oppdrettslaks ansees som trusler mot våre ville laksestammer. Metodene som benyttes til å fjerne disse fra lakseelver er generelt...

19-03 // Lusemidler vs. skalldyr

Mål: Kartlegge kunnskapsstatus om skottelus i oppdrettsnæringen i nord.

19-02 // Skottelus i Finnmark

Mål: Kartlegge kunnskapsstatus om skottelus i oppdrettsnæringen i nord.

19-01 // Sameksistens og ringvirkninger

Mål: Kartlegge ringvirkninger og fremskaffe faktakunnskap om sameksistens mellom tre ulike næringer (havbruk, fiskeri og fisketurisme) for å utvikle næringslivet i Finnmark fylke.

18-01 // Bruk av lyd ved fôring

Mål: Ideen er å lære laks til å forbinde et bestemt lydsignal med fôring, i håp om at laksen ved eventuell rømming vil oppsøke og oppholde seg der de hører dette lydsignalet og tilbys fôr. Erfaringene vil siden bli benyttet til å utvikle metoder for å gjenfange den rømte fisken.

17-04 // Leverandørforum

Mål: Å styrke regionale ringvirkninger av oppdrettsnæringen og styrke arbeid med beredskap og andre bærekraftstiltak innenfor havbrukssektoren i regionen.

17-03 // Beredskap mot lakserømming

Mål: Kartlegge status ved dagens beredskapsmodell og vurdere nye tiltak som kan forhindre at laks rømmer og effektivisere gjenfangst av rømt fisk. Arbeidet med beredskapstiltak avgrenses og tilpasses oppdrettsteknologi og merdeløsninger som per i dag anvendes i fjorder og nære kystområder.

17-02 // Lokalitetsstruktur, lakselus og strømmodell

Mål: Utvikle ny kunnskap om sameksistens og påvirkning mellom villfisk, havbruk og annen marin virksomhet med Altafjordsystemet som case. Et videre mål er å utvikle bedre drifts- og forvaltningstiltak som kan styrke bærekraft sameksistens mellom ulike nærings- og samfunnsinteresser, både i Altafjorden og i andre fjorder der en har beslektede problemstillinger.

17-01 // Sporing av oppdrettslaks

Mål: Utvikle ny kunnskap om vandringsmønster til rømt oppdrettslaks og avledede tiltak som kan styrke gjenfangst av rømt fisk.

16-02 // Sporing av lakseyngel

Mål: Utvikle ny kunnskap om vandringsmønster til yngel fra Altaelva, og avledede tiltak som begrenser berøring mellom villaks-yngel, oppdrettslaks og lakselus fra oppdrett.

Kontakt oss

Per-Arne Emaus, Akvaplan-niva

Per-Arne Emaus

Styreleder og prosjektansvarlig
per.arne.emaus@akvaplan.niva.no
+47 416 76 829

Kurt Johnsen, Noodt & Reiding

Kurt Johnsen

Adm. leder og sekretær
kurt@visjona.no
+47 982 18 925