– HFI foreslår nye yttergrenser for produksjonsområdene

– HFI foreslår nye yttergrenser for produksjonsområdene

19.02.2019 bestilte Nærings- og fiskeridepartementet mer detaljerte grenser for produksjonsområdene mot havet i vest. Rapporten er nå åpen og viser at grensene foreslås endret på grunn av variasjon i forhold i- og mellom de ulike områdene. Ett av problemene er at...