Rapporter og dokumenter

Her vil du finne lenker til artikler, rapporter og dokumenter som er aktuelle for lakseklyngen.

Dokumenter – rapporter Utgiver Dato Link
Micro- and macro-habitat selection of Atlantic salmon, Salmo salar, post-smolts in relation to marine environmental cues ICES August 2022 Vis
Benefit and risk assessment of fish in the Norwegian diet Vitenskapskomiteen for mat og miljø Juni 2022 Vis
Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 – risikovurdering Havforskningsinstituttet Mai 2022 Vis
Fiske- og bruk av rensefisk i lakseoppdrett – samlerapport Nordisk ministerråd Februar 2022 Vis
Havbruk til havs – yttergrense for produksjonsområdene Havforskningsinstituttet Februar
2022
Vis
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2021 Havforskningsinstitutttet Januar
2022
Vis
An evaluation of the Scientific Basis of the Traffic Light System for Norwegian Salmonid Aquaculture. Forskningsrådet Desember 2021 Vis
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva. Samlerapport for 2016-2020 Norsk institutt for naturfrorskning Desember 2021 Vis
Presentasjon av Lakseklyngen for fiskeriministeren Lakseklyngen Juli
2021
Vis
Regjeringens havbruksstrategi – Et hav av muligheter Nærings- og fiskeridepartementet Juli
2021
Vis
Lakseklyngens handlingsplan 2021 Lakseklyngen Mars
2021
Vis
Forslag til handlingsplan mot pukkellaks Miljødirektoratet Januar
2021
Vis
Altafjordsystemet – Miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt
av oppdrettsvirksomhet og mulige effektdempende tiltak
Akvaplan-niva Mai
2019
Vis