Rapporter og dokumenter

Her vil du finne lenker til artikler, rapporter og dokumenter som er aktuelle for lakseklyngen.

Dokumenter – rapporter Utgiver Dato Link
Benefit and risk assessment of fish in the Norwegian diet Vitenskapskomiteen for mat og miljø Juni 2022 Vis
Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 – risikovurdering Havforskningsinstituttet Mai 2022 Vis
Fiske- og bruk av rensefisk i lakseoppdrett – samlerapport Nordisk ministerråd Februar 2022 Vis
Havbruk til havs – yttergrense for produksjonsområdene Havforskningsinstituttet Februar
2022
Vis
Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2021 Havforskningsinstitutttet Januar
2022
Vis
An evaluation of the Scientific Basis of the Traffic Light System for Norwegian Salmonid Aquaculture. Forskningsrådet Desember 2021 Vis
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva. Samlerapport for 2016-2020 Norsk institutt for naturfrorskning Desember 2021 Vis
Presentasjon av Lakseklyngen for fiskeriministeren Lakseklyngen Juli
2021
Vis
Regjeringens havbruksstrategi – Et hav av muligheter Nærings- og fiskeridepartementet Juli
2021
Vis
Lakseklyngens handlingsplan 2021 Lakseklyngen Mars
2021
Vis
Forslag til handlingsplan mot pukkellaks Miljødirektoratet Januar
2021
Vis
Altafjordsystemet – Miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt
av oppdrettsvirksomhet og mulige effektdempende tiltak
Akvaplan-niva Mai
2019
Vis