Foto: Havforskningsinstituttet

Et forskningsprosjekt, gjennomført av Yann Czorlich, postdoktor i Norsk institutt for naturforskning (NINA), i samarbeid med finske Luke og universitetet i Helsinki, viste en samvariasjon mellom loddefiske og alder på den fisken som går opp i elvene. Grunnlaget er samhold av DNA funnet i skjellprøver fra Tana-elva mellom 1975 og 2014 med variasjoner i forekomst og fiske etter Lodde. Jo hardere fiske etter Lodde, jo mindre størrelse på oppgått laks.

Også effekten av garnfiske ble undersøkt. Effekten av stengselsfiske, krokgarn, overrasket. De fant at det tradisjonelle krokgarnfisket påvirket de mindre laksestørrelsene hardest, mens stågarn og stangfiske hadde størst effekt på stor laks.
Les mer hos Norsk Institutt for naturforskning, NINA.