10. mai 2022 arrangerer Havklynga og Lakseklyngen et temamøte om slam fra havbruksnæringen.
Det er en økende interesse for å se på nye verdikjeder og forretningsmodeller for utnyttelse av slam som en verdifull ressurs eller som et viktig råstoff til produksjon av for eksempel biogass, gjødsel, betong, forbrenning etc. Det er kommet flere aktører på banen som ser nytten i dette. Noen aktører utnytter allerede slam fra settefiskanlegg, og i noe grad oppsamlet slam fra sjøanlegg. Det er imidlertid slammet som tilføres havbunnen fra ordinær oppdrettsproduksjon som utgjør de store volumene og som kan ha det største potensialet for verdiskapning.

Vi ønsker å bringe sammen ulike næringer og aktører som kan se nytten av slam.
Programmet er under utvikling.

Det skjer på Thon Hotel Alta 10. mai fra kl. 09.00-15.30
Deltakeravgift på 680 kr. Billetter kjøpes her.

Logo Havklynga  Logo Lakseklyngen