Prosjektpartnere

Akvaplan-niva og havbruksselskapene i klyngen, sammen med FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond), samt flere andre eksterne partnere.

Mål

Kartlegge kunnskapsstatus om skottelus i oppdrettsnæringen i nord.

Aktiviteter og tidsplan

Prosjektet har en ramme på 1 MNOK, med oppstart i januar 2019. Klyngen er en sentral part i prosjektet da havbruksaktørene i klyngen har initiert prosjektutlysningen, samt at de bidrar direkte med data og kunnskap som skal brukes i studiet.

Det kan være aktuelt at klyngen også kan bidra med økonomisk støtte, hvis det blir nødvendig med tilleggs-studier.

Resultater

Oppnådd finansiering til oppstart av hovedprosjekt.

 

Foto: Alf Solli, SiteSense