Cermaq Norge fikk et årsresultat på 1,7 milliarder kroner i 2021, noe som skulle brukes til nye arbeidsplasser og anleggsinvesteringer i Hasvik, Hammerfest og kommuner i Nordland. – Dette ville gitt 300 nye arbeidsplasser til Nord-Norge, men vi kan ikke investere med så stor usikkerhet som vi har nå, sier administrerende direktør, Knut Ellekjær.

Dette kan vi lese på Cermaq.no: 

Planla investeringer på 4 milliarder og 300 nye arbeidsplasser

Siden 2015 har Cermaq investert over fem milliarder i Norge i settefiskanlegg, slakteri, flåter, båter og ny teknologi for mer bærekraftig drift. Dette har skapt 212 nye Cermaq- arbeidsplasser i Nordland og Finnmark. Samtidig har Samfunnsøkonomisk Analyse AS beregnet at ett årsverk i Cermaq gir 1,45 ekstra årsverk lokalt/regionalt. Dermed har aktivitetene skapt 307 årsverk i tillegg i tilknyttet industri og offentlig sektor, totalt 519 arbeidsplasser.
Årlig bidrar Cermaqs aktiviteter i Nordland og Finnmark til en verdiskaping på tilsvarende 4 milliarder kroner og nesten 2900 årsverk.

«Vi kjøpte ikke nye lisenser i auksjonen i oktober på grunn av uforutsigbarheten i rammebetingelser. Vi skulle investere nye 4 milliarder i postsmoltanlegg i Hasvik, utvidelse av slakteriet i Hammerfest og driftsinvesteringer i Nordland. Forslaget til ny skattemodell har imidlertid satt en stopper for det og med det 300 nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Aktiviteten langs kysten stopper opp og det går allerede nå ut over vanlige folk og lokalsamfunn», sier Ellekjær.

Les hele saken på cermaq.no