Jonny Opdahl, styremedelm fra våren 2021

På årsmøtet i Lakseklyngen 29. april 2021 i Alta ble Jonny Opdahl valgt som styremedlem for 2 år. Opdahl har hatt flere stillinger i Cermaq i løpet av 15 år som ansatt, og tok funksjonen som prosjekt- og utviklingssjef i Cermaq

Finnmark februar 2021. Lakseklyngen takker Maria Sparboe for hennes bidrag til Lakseklyngen som styremedlem i forrige periode, og ønsker Jonny Opdahl velkommen.

På valg i år var også styreleder Per-Arne Emaus fra Akvaplan-niva. Per-Arne ble gjenvalgt for 2 nye år og forsetter sitt stødige arbeid for Lakselyngen.

Dette er det sittende styret:

Styreleder, prosjektleder, prosjektansvarlig: Per-Arne Emaus, Akvaplan-niva
Administrativ leder, sekretær: Kurt Johnsen, Visjona
Styremedlemmer: Jo E. Strand, Norges Arktiske universitet; Roger Pedersen, Grieg Seafood; Jonny Opdahl, Cermaq
Varamedlemmer: Randi Rydland, Cermaq Finnmark

Styret består til enhver tid av representanter fra fem av medlemsorganisasjonene. Styremedlemmene byttes ut etter to år. Kompetanseklyngens styre beslutter hvilke forsknings-, utviklings- og kompetansetiltak som skal iverksettes, og godkjenner prosjektplaner og -søknader som fremsettes for de enkelte tiltak