Nå har BioSort og Cermaq for aller første gang testet ut en sorteringsmekanisme som skal sortere fisken i merda for å kunne gi tilpasset oppfølging. Å se forskjell på fisk er avgjørende for å bedre fiskehelse og velferd i merda, og vil være et stort steg fremover for økt overlevelse.

Først i verden

Til dette har BioSort utviklet en såkalt sorter – en maskin som skal kunne sortere og skille ut enkeltfisk ut fra bestemte kjennetegn på fisken, ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Målet med sortering er å kunne ta ut fisk som trenger tilpasset oppfølging, og på den måten sikre bedre fiskehelse for fisken i merda.

Les mer her: Nyheter fra Cermaq – Cermaq Norway