Foto: Mowi

Fabrikken i Jøkelfjord har vært stengt pga av tilgang på råstoff. Regionsdirektør for Mowi Nord, Ørjan Tveiten, sier at det er behov for oppgradering av fabrikken, og at usikkerheten i forbindelse med den foreslåtte grunnrenteskatten bidrar til at de ikke vil prioritere denne fabrikken nå. Kapasiteten på de andre fabrikkene i regionen er stor nok til å ta unna den produksjon om ligger i den nærmeste fremtiden. Tveiten fastholder at området er viktig for selskapet, og at de håper på mer aktivitet i fremtiden. De 16 fast ansatte vil få tilbud om stillinger ved andre anlegg.

Starten på aktiviteten kom i 1984 da Jøkelfjord laks ble etablert. Selskapet var et av de ledende innen oppdrett på begynnelsen av 2000-tallet. I 2011 ble Jøkelfjord laks solgt til Morpol som igjen ble kjøpt opp av Mowi i 2012.

Kvænangen er en av kommunene som har store utfordringer med å skaffe arbeidsplasser for å tiltrekke seg flere innbyggere. Nedleggingen av fabrikken i Jøkelfjord vil være svært negativt for Kvænangen-samfunnet. Kommunen har vært innenfor Innovasjon Norges ordning for omstilling av næringslivet i flere år, og nedleggelsen blir en ekstra bør i arbeidet med å utvikle Kvænangen.