Prosjektpartnere

Nofima

Mål

Kartlegge ringvirkninger og fremskaffe faktakunnskap om sameksistens mellom tre ulike næringer (havbruk, fiskeri og fisketurisme) for å utvikle næringslivet i Finnmark fylke.

Prosjektmål:

  1. Synliggjøre effekter i form av sysselsetting, skatteinntekter og ringvirkninger av næringenes aktivitet på lokalt nivå, som samfunnsbidrag til utvikling i Finnmark.
  2. Kartlegge utfordringer og muligheter tilknyttet sameksistens mellom havbruk, fiskeri og fisketurisme i Finnmark.
  3. Identifisere eventuelle kunnskapshull for forvaltningen på regionalt nivå med hensyn på sameksistens, og hvilke metoder/verktøy som brukes for å ivareta ulike interesser i Finnmark.

Aktiviteter og tidsplan

Aktivitets- og tidsplan vil bli utarbeidet når det foreligger avklaring på søknad er sendt til RFF Nord. Dette ventes avklart i løpet av februar 2019. Klyngens bidrag vil være 350.000 nok, samt bidra med data og detaljkunnskap som medlemmene i klyngen har.

Resultater

Prosjektet er finansiert og løper til 2021.

 

Foto: Alf Solli, SiteSense