Initiativtakerne bak prosjektet Blått i nord inviterer til debatter om muligheter innen marin næring.

Tid: Fredag 28. oktober 2022 kl 12.00 -15:00
Sted: Auditorium A5 på Nord universitet + digitalt via Teams
Arrangør: Nord universitet, UiT Norges arktiske universitet, Akvaplan-niva, NIVA og Nofima

Påmelding: Gratis deltakelse, men begrenset antall plasser.
Påmelding her: https://nettskjema.no/a/286389#/page/1

Program

Kl 12.00-12.45 – Åpning og introduksjon

Konferansier/moderator: Morgan Lillegård, Nofima
Velkommen: – Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet

Introduksjon til debattene

• Regjeringens strategi for utvikling av nye arter i oppdrett – Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, Nærings- og fiskeridepartementet
• Nasjonal satsing nye marine oppdrettsarter – Lars Olav Sparboe, Akvaplan-niva
• Hvorfor velger Denvo å satse på oppdrett av steinbit? – Frode Jan Dvergsdal, Denvo

Paneldebatter

Kl 12.45-13.15 Flaskehalser for marine arter

• Torskenettverket – Rune Eriksen
• NIMA Invest / Kime Akva – Yngve Myhre
• NHO Nordland – Daniel Bjarmann-Simonsen
• Statsforvalteren i Nordland – Oddlaug Knutsen

Kl 13.15 Pause
Kl 13.30-14.00 Tare – hvordan bygger vi næringen?

• Norwegian Seaweed Cluster – Heidi Meland
• Folla Alger – Tarald Sivertsen
• Nordland fylkeskommune – Terje Gustavsen
• Nord universitet- Alexander Jüterbock
• Nordland Fylkes Fiskarlag – Hanne Fagertun

Kl 14.00-14.40 Politikerdebatt

• Arbeiderpartiet – Bjørnar Skjæran
• Høyre – Odd Emil Ingebrigtsen
• Kristelig Folkeparti – Linda Helén Haukland

Oppsummering fra initiativtakerne til «Blått i nord»

Samtale med refleksjoner. Hva har vi tatt med oss fra diskusjonen? Hvordan skal vi bidra til å løse utfordringer knyttet til nye oppdrettsarter? Hva forventer vi av myndighetene?

Deltakere: Dag Rune Olsen, UiT; Hanne Solheim Hansen, Nord universitet; Øyvind Fylling-Jensen, Nofima og
Merete N. Kristiansen, Akvaplan-niva.