– Det kan se ut som laksen nærmest er programmert til å velge den korteste ruta når den starter på utvandringa, sier havforsker John Fredrik Strøm. Han er en av forskerne som i samarbeid med Lakseklyngen har undersøkt hvilken rute smolten velger når den skal på beitevandring i havet.

Laksefiskene i dette forsøket er små villaks, bare 30 gram, og ble satt ut i Altafjord-systemet. Alle sundene ut mot havet ble overvåket for å finne ut hvilke ruter fisken velger.

Inne i fjorden var laksen lite påvirka av lokale miljøfaktorer, men dette endra seg etter kvart som den nærma seg åpent hav: – Då så vi tydelig at den valte den korteste ruta med det kaldeste og salteste vannet, sier Strøm.

Det er svært viktig for forskerne å finne ut hvilken veg laksen velger, fordi påvirkninger fra lakseoppdrett kan påvirke laksens dødelighet.

Les Havforskningsinstituttets artikkel om saken her.

Les mer i artikkelen Micro- and macro-habitat selection of Atlantic salmon, Salmo salar, post-smolts in relation to marine environmental cues i ICES Journal of Marine Science.