Et forsøk med korttidsfôring av torsk tyder på at kvaliteten på villfisk som beiter ved oppdrettsanlegg ikke tek skade av å ete laksefôr. Som del av prosjektet «Sameksistens», der Nofima skaffer kunnskap om hvordan marine næringer kan leve godt sammen, gjorde forskere først ei undersøking blant nordmenn generelt for å sjekke kva de tenker om såkalt «pelletssei» – altså sei som et fôr utenfor oppdrettsanlegg.

Les mer hos Nofima.