26. januar presenterer Nofima og Bugøynes fiskarlag resultater og innspill fra forskningsprosjektene SARI (Sameksistens og ringvirkninger av havbruk, fiskeri og fisketurisme i Finnmark) og EU-prosjektet Arctic Hubs (Konkurranse om ressursene: Utfordringer for samfunn i Arktis). Les mer og meld deg på her.

Lakseklyngen bidrar nå i et arbeid sammen med Nofima med å forbedre metodene for slike ringvirkningsanalyser. Målet er enda mer nøyaktige tall for hvilke effekter havbruk, fiskeri og fisketurisme har på samfunnet. Mer informasjon om dette kommer.