I slutten av april 2019 arrangerte styret i Kompetanseklynge Laks et strategiverksted for klyngens medlemmer, assosierte medlemmer og et utvalg inviterte gjester. Formålet med verkstedet var å drøfte klyngens fremtidige geografiske og tematiske arbeidsområder.

Dietz Foresight, ved Jan Dietz, var innleid som prosessleder, og hadde i forkant av samlingen gjennomført en rekke intervjuer med relevante aktører. Funnene fra disse intervjuene var innledningen til strategiarbeidet. Jan ledet arbeidsgruppa gjennom ulike problemstillinger, som åpnet for gode diskusjoner der både nye ideer og kritiske innspill ble tatt opp. Resultatet av strategiverkstedet var spesifikke ønsker og anbefalinger, som vil gi styret et godt fundert grunnlag å jobbe videre med.

Representanter fra følgende organisasjoner bidro med sin kunnskap og erfaring:

FeFo, Nofima, Akvaplan-niva, UiT – Norges arktiske universitet, Visjona, Alta Næringsforening, Cermaq, Grieg Seafood Finnmark, Alta Laksefiskeri Interessentselskap (ALI), Norske Lakseelver, Finnmark fylkeskommune, Alta kommune, Havforskningsinstituttet, Vest-Finnmark Regionråd og Norway Royal Salmon.

Styret takker for to hyggelige og nyttige dager på Scandic Alta!

 

 

   
   
  
Alle foto: Cecilia Emilie B. Johansen, Frikant Mediedesign