Lakseklyngen starter denne uka på en grundig strategiprosess, som skal gi svar på hvilken retning og innhold klyngen skal ha i årene som kommer. Etter at Vest-Finnmark Rådet ble medlem fra 1. januar 2020 er det duket for både geografisk og tematisk utvidelse av klyngens fokusområde.

Mange aktører bidrar

Styreleder i klyngen, Per-Arne Emaus er fornøyd med den nye retningen: – Det at nye medlemmer, som Vest-Finnmark Rådet, har sluttet seg til klyngen, bringer nye og spennende muligheter inn i klyngens framtidige arbeid. Det aller viktigste er at vi nå har en solid plattform der både samfunnsaktører og næringsaktører i lag kan diskutere hvordan vi kan benytte havrommet i vår region på best mulig måte.

Dette er utgangspunktet for strategiprosessen som denne uken starter med den første av i alt tre arbeidsverksteder. Den første blir holdt i Alta, den neste i Hammerfest, og den siste mest sannsynlig i Nordkapp. Alle klyngens medlemmer og assosierte medlemmer deltar, i tillegg til inviterte gjester.

– At et såpass bredt spekter av aktører i fellesskap setter seg til bords for å diskutere sameksistens i denne ressursrike geografien, er etter vår mening unikt. Vi ser på dette som en nasjonal pilot, sier Emaus.

Viktig utviklingsarbeid

Daglig leder i Vest-Finnmark Rådet, Bente Olsen Husby, sier i en kommentar at «medlemskommunene i Vest-Finnmark Rådet ser frem til å delta i arbeidet med å frembringe ny kunnskap på dette området. Gode og oppdaterte beslutningsgrunnlag er viktige for kommunenes drift og utviklingsarbeid, blant annet ved behandling av ulike søknader og i kystsoneplanleggingen. Det å forstå havrommet, også sett i lys av de klimatiske og miljømessige endringene som finner sted, blir stadig viktigere». Hun ser fram til å delta i arbeidet som nå starter.

Årets første samling starter med et besøk på Laksens Hus i Kunnskapsparken, før arbeidet fortsetter på Thon Hotel Alta.

Strategiverksted Kompetanseklynge Laks

Foto: Cecilia Emilie Johansen, Frikant Mediedesign