En ny app forteller oppdretterne om de bør velge skjørt eller snorkel for å beskytte oppdrettslaksen mot lus.

«PreventLice» er et nytt webasert dataprogram som skal hjelpe oppdrettere langs kysten med å finne den beste beskyttelsen mot lakselus for hvert enkelt anlegg. Idéen er at de velger lokaliteten sin i programvaren – som deretter viser hvilken strategi for lusebeskyttelse som fungerer best basert på miljøet i området.

Det er Havforskningsinstituttet som har utviklet nettapplikasjonen, og prosjektet har vært finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) som en del av prosjektet ‘Optimalisere forebyggende lusestrategi ved å kombinere atferd, miljø og teknologi (PreventLice)’ tildelt Havforskningsinstituttet og Mowi ASA.

Havforskningsinstituttets nettside kan vi lese:

– Vi har mye informasjon om hvordan vi best kan utnytte de teknologiene vi har forsket mest på for å redusere lusesmitte. Nå ønsker vi å dele dette med alle oppdretterne, sier forsker Tina Oldham, som har ledet utviklingen av programvaren.

Les også: Slik halverte forskerne mengden lakselus i et oppdrettsanlegg

Utviklingen av programvaren er en del av et nylig avsluttet FHF-prosjekt. Oldham forteller at hovedmålet er å bruke all tilgjengelig informasjon, og summere den opp på en måte som gjør det mulig for alle å forstå.

Skal gjøre det enklere å velge lusestrategi
Tidligere har det vært stort fokus på å minimere kontakten mellom laks og lus i de øvre vannmassene, men under gitte forhold med endringer i for eksempel saltholdighet vil ikke det fungere.

– Tanken bak «PreventLice» er at det skal være enkelt å velge en strategi som kan fungere godt, basert på de lokale miljøforholdene på de forskjellige lokalitetene, sier Oldham.

Appen er laget slik at den kan brukes på alle aktive oppdrettsanlegg i Norge.

Les hele artikkelen her: https://www.hi.no/hi/nyheter/2023/mai/ny-app-gir-oppdretterne-lusehjelp