HI vil satse videre på å styrke kunnskapen bak trafikklyssystemet, som begrenser eller tillater vekst innen lakseoppdrett. Samtidig er det økende interesse for oppdrett av «nye» arter som torsk, blåskjell og tare. HI vil undersøke mulige effekter på miljøet også fra også disse artene. Og så er det jakten på bærekraftig fôr – der vil HI fokusere på blåskjell som mulig fôrressurs.

– Før jul fikk vi levert det nye sjøanlegget på forskningsstasjonen i Austevoll.  Det gir mange muligheter for å eksperimentere med fôr, pluss å samle opp slam fra fôring av oppdrettsfisk – en annen ressurs som kan utnyttes bedre, sier fagdirektør Geir Lass Taranger til hi.no.

Les om andre satsinger hos Havforskningsinstituttet

Forskingsstasjonen ligger i Austevoll kommune, sør for Bergen, og er sentral for aktiviteter innen marine arter i alle livsstadium. Med over 4500 kvadratmeter innendørs og store uteareal, er den et av Europas største og mest avanserte forskningsanlegg på dette området.

Forskingsaktiviteter, eksempler:

  • Grunnleggende studier innen velferd, adferd og sansebiologi
  • Studier av vekst og reproduksjonsfysiologi (kjønnsmodningsprosesser)
  • Miljøvennlig bekjemping av lakselus
  • Studium av effekter fra petroleumsrelatert virksomhet og andre menneskeskapte miljøpåvirkninger
  • CO2 og forsurningseffekter på fisk, plankton og skaldyr
  • Fysiske og biologiske behov for tidlige livsstadium hos marine organismer inkl. oppdrettsmiljø
  • Økologiske effekter av marin akvakultur
  • Rådgiving innen marine ressurser og miljø

I dag står grunnleggende studier av fiskevelferd og økologiske effekter av akvakultur sentralt, men stasjonen er godt tilrettelagt for andre eksperiment – også på ulike naturlige bestander.

Foto: Havforskningsinstituttet: HI 006436