Norsk havbruksnæring er en storforbruker av plast og fiskeri og oppdrett står for 46% av den identifiserbare marine plastforurensningen i Norge. For å forebygge marin forsøpling og sikre bedre ressursutnyttelse av de store mengdene plast som brukes, utvikler Bellona et nettkurs om bedre plasthåndtering i havbruksnæringen sammen med NTNU og Grieg Seafood. Handelens Miljøfond har bevilget midler til å utvikle kurset. Det skal være klart i juni 2023 og vil gjøres tilgjengelig på norsk og engelsk.

– Vi har en ambisjon om at dette skal bli en felles kunnskapsplattform i havbruksnæringen som også kan implementeres internasjonalt. Får vi til det, vil det skape store positive miljøeffekter, sier Kari Torp, seniorrådgiver innen havbruk i Bellona.

Arbeidsverktøy for røkterne

Det er estimert at det til enhver tid står nærmere 200.000 tonn plast i bruk i sjø, og at det årlig skapes opp mot 29.000 tonn plastavfall fra havbruksnæringen. Målgruppen for kurset er røktere, serviceansatte og ledere i næringen. Kurset setter søkelys på gode praksiser for håndtering av utstyr, hvordan forebygge plastforurensning og hvordan bidra til økt gjenbruk og gjenvinning av utstyr fra havbruksnæringen.

– Nettkurset vil være åpent og uavhengig og kan brukes av havbruksaktører nasjonalt, men også i andre land, forklarer Torp.

Fase én med å utvikle pilot for kurset er ferdig. Piloten skal nå testes av Grieg Seafood sine ansatte og andre aktører i bransjen.

– Vi ønsker å skape et kurs som både inspirerer og løser et problem for de ansatte i havbruksnæringen. For å få til det må vi forankre arbeidet og sørge for bred tilbakemelding fra målgruppen, sier Torp.

Les mer på griegseafood.com