For fjerde år på rad finner vi Mowi på topp, etterfulgt av Grieg og Lerøy i rangeringen av demest bærekraftige proteinprodusentene av Coller FAIRR Protein Producer Index.

Coller FAIRR Protein Producer Index er den mest detaljerte vurderingen av de største kjøtt-, meieri- og oppdrettsfiskprodusentene i verden. Rangeringene for hvert av de 60 selskapene som vurderes bestemmes av en risiko- og mulighetsscore på tvers av miljømessige, sosiale og styringsrelaterte kriterier. Disse inkluderer klimagassutslipp, avskoging og mattrygghet.

2022-rapporten fant at akvakulturselskaper, først og fremst lakseselskaper, fortsetter å prestere bedre enn landdyrproteinprodusenter.

FAIRRs metodikk fortsetter å utvikle seg, og selskaper forventes å rapportere mer og vise fremgang på flere beregninger enn da vurderingen startet for 5 år siden. Det blir stadig vanskeligere å være rangert på toppen. Tre norske lakseselskaper er blant de 4 beste fra alle de 60 selskapene som er referanseindeksert.

Se hele indeksen med mer informasjon her: https://www.fairr.org/index/company-ranking/