Over: Rådgiver Jan Dietz fra strategiverkstedet i april 2019.

Nytt medlem

Strategiverkstedet som ble gjennomført i april, resulterte i en ny og spisset retning for det videre arbeidet i Kompetanseklynge Laks. Som resultat av samlingen ble det i årsmøtet i juni vedtatt å utvide klyngens virksomhet faglig og geografisk, noe som innebærer at man også aktivt rekrutterer nye medlemmer regionalt. I etterkant er Vest-Finnmark Rådet tatt opp som nytt medlem, og er formelt medlemsorganisasjon i klyngen fra 1. januar 2020.

Finansiering fra FFK

Klyngen har mottatt et tilskudd på kr 500.000 fra Finnmark Havbruksfond via Finnmark Fylkeskommune. Tilskuddet skal bidra i finansieringen av kontaktmøter med nye medlemmer og samarbeidspartnere, nytt strategiverksted, formidlingsarbeid og øvrig organisasjonsutvikling i klyngen.

Utvidelser

Ønskede effekter av arbeidet er å få virksomheten utvidet til Vest-Finnmark, tilsvarende produksjonsområde 12 i norsk havbruksforvaltning, og med åpning for påfølgende utvidelse til produksjonsområde 13. Her inngår Øst-Finnmark og nordlige del av produksjonsområde 11, Nord-Troms.
Videre er det et ønske om å få til en faglig utvidelse av virksomheten. Herunder er det planlagt nye tiltak som øker kunnskap om sameksistens og bærekraftig forvaltning mellom oppdrett, fiskerinæringen og det øvrige marine miljø.

Arbeidet starter opp i januar 2020 og varer frem til våren.

 

Bente Olsen Husby, Johanne Salamonsen og Per Arne Emaus. Kompetanseklynge Laks

Fra venstre: Bente Olsen Husby, Johanne Salamonsen og Per-Arne Emaus

 

 

 

Begge foto: Cecilia Emilie Johansen, Frikant Mediedesign