// Automatisk fjerning av uønsket fisk i elv

// Automatisk fjerning av uønsket fisk i elv

Pukkellaks og rømt oppdrettslaks ansees som trusler mot våre ville laksestammer. Metodene som benyttes til å fjerne disse fra lakseelver er generelt svært arbeidskrevende og utøves gjerne på dugnad av elveforvalterne. Miljødirektoratet har en egen HP pukkellaks for å...
19-03 // Lusemidler vs. skalldyr

19-03 // Lusemidler vs. skalldyr

Prosjektpartnere Akvaplan-niva, Grieg Seafood, Havforskningsinstituttet (HI) og Visjona Mål Dokumentere virkninger av lusemidler på vannmiljøet og skalldyr i tilknytning til oppdrettsanlegg. Aktiviteter og tidsplan Prosjektet er under forberedelse. I desember 2018 ble...
19-02 // Skottelus i Finnmark

19-02 // Skottelus i Finnmark

Prosjektpartnere Akvaplan-niva og havbruksselskapene i klyngen, sammen med FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond), samt flere andre eksterne partnere. Mål Kartlegge kunnskapsstatus om skottelus i oppdrettsnæringen i nord. Aktiviteter og tidsplan Prosjektet...
19-01 // Sameksistens og ringvirkninger

19-01 // Sameksistens og ringvirkninger

Prosjektpartnere Nofima Mål Kartlegge ringvirkninger og fremskaffe faktakunnskap om sameksistens mellom tre ulike næringer (havbruk, fiskeri og fisketurisme) for å utvikle næringslivet i Finnmark fylke. Prosjektmål: Synliggjøre effekter i form av sysselsetting,...
18-01 // Bruk av lyd ved fôring

18-01 // Bruk av lyd ved fôring

Prosjektpartnere Klyngemedlemmer ved Nofima, Akvaplan-niva og Grieg Seafood. Mål Ideen er å lære laks til å forbinde et bestemt lydsignal med fôring, i håp om at laksen ved eventuell rømming vil oppsøke og oppholde seg der de hører dette lydsignalet og tilbys fôr....