Det er Nordisk ministerråd som har finansiert og publisert rapporten.

Fra sammendraget: Både berggylt og rognkjeks er relativt nye som oppdrettsarter, og som nye arter innen havbruk er det kunnskapshull som må fylles. Forskning på forskjellige aspekter for hver av de to artene har økt for å håndtere problemer og forberede fisken til et liv som rensefisk i merdene. Det er økt forskning som har som mål å øke overlevelsen og velferden til rensefisken i laksemerdene. Det er fremdeles en vei å gå, men informasjon fra de oppdretterne som har gode resultater, peker på at det kan være mulig å få til en bedring. En rekke studier og forskningsprosjekter er blitt gjennomført de siste årene, både i Norden og i Storbritannia.

For å sikre en hurtig kunnskapsspredning og implementering av gode forvaltningsmodeller er det viktig at forskere og forvaltere i forskjellige institusjoner og land har en felles kunnskapsbase, kommuniserer og samarbeider på en hensiktsmessig måte. Denne rapporten presenterer kunnskapsstatus på rensefiskens biologi, utfordringer knyttet til miljøeffekter av fisket og flyttinger av fisk, og ser på hvordan forvaltningen av fiskeriet har utviklet seg i de nordiske landene. Bruken av rensefisk og utfordringer knyttet til velferd er presentert og diskutert. Basert på forfatternes kunnskap gir vi råd og anbefalinger om hvordan fiske og bruk av rensefisk kan bli mer bærekraftig.

Et bærekraftig fiskeri må bygges på at de artene som fiskes klarer å opprettholde bestandene og ikke føre til langvarige eller permanente negative endringer på økosystemenes diversitet, funksjon eller produktivitet. En bærekraftig praksis forårsake minimal sykdom og dødelighet, unngå rømminger og faremomenter knyttet til dette, som overføring av sykdom og permanente endringer i ville bestander som forårsaker redusert fitness eller tilpasning. Les hele rapporten her.