19.02.2019 bestilte Nærings- og fiskeridepartementet mer detaljerte grenser for produksjonsområdene mot havet i vest. Rapporten er nå åpen og viser at grensene foreslås endret på grunn av variasjon i forhold i- og mellom de ulike områdene. Ett av problemene er at lakselus driver med havstrømmene mellom produksjonsområdene og mellom hav- og kystområdene.

Område 10 har et veldig stort smitteområde som strekker seg langt sørover. Kildeområdet til 11 er lite, i hovedsak ved grensen mellom 10 og 11 men med enkelte spredte kilder langt ute og lengre sør. Kildene til område 12 dekker områdene 11 og 12, mens område 13 i hovedsak smittes fra eget nærområde.

Les hele rapporten fra Havforskningsinstituttet her.