Foto: Veronica Nagelsen/HI.

Insektmel i fôret til laks kan være en bærekraftig løsning på fremtidens fiskefôr. Insekter kan nemlig omdanne forskjellige typer organisk materiale, som for eksempel matavfall, til næringsrike fôringredienser.

Havforskningsinstituttet hadde stand under Forskningsdagene på torget i Bergen. Et uoffisielt smakspanel bestående av nyskjerrig publikum fikk smake blindt på laks fôret på insektmel og laks fôret på tradisjonelt vis.

Tallene er tydelige. Det er vanskelig å skille de to variantene. 42 tippet feil og 40 tippet riktig på hva som var hva. 30 personer meldte at de ikke klarte å smake forskjell. Dette tyder godt for et mer bærekraftig fôralternativ. Les mer hos Havforskningsinstituttet, hi.no

Lite bruk av alternative fôrløsninger

Vi har tidligere skrevet om at det er for lite bruk av alternative fôringedienser i fiskeoppdrett. I 2020-oppdateringen av en rapport fra 2016 skriver Nofima at det er noe bruk av nye fôringredienser, slike som insektmel, encelleprotein, fermenterte produkter og mikroalger. Andelen er fremdeles svært lav med 0,4%. Potensialet her er stort, og det er politisk vilje til å gjøre noe med forsammensetningen i norsk oppdrett hvor andelen norske råvarer er lav. Les rapporten fra Nofima her.

Det foregår satsinger på alternative løsninger for norskprodusert fôr, det er en krevende prosess å få løsningene skalerbare og ut i markedet, men løsningene kan bli lukurative investeringer. Det kan vise seg at insektmel kan være én av løsningene, og at publikum kan komme til å akseptere dette alternativet.