Fra pressemeldingen fra SalMar 14.11.2022:

SalMar har i dag sendt varsel om permittering til 851 medarbeidere ved våre prosesseringsanlegg på Frøya og Senja. Dette skyldes i hovedsak at regjeringens forslag til ny lakseskatt har ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter. Slike kontrakter er vanlige å inngå i god tid før leveranser og er helt nødvendige med tanke på å fylle anleggene med nok bearbeidingsaktivitet.  696 av de som blir berørt av varslet er tilknyttet videreforedlingen ved de to anleggene. Resterende 155 vil være tilknyttet slakteriet på InnovaMar på Frøya og dette skyldes normale svingninger og lavere slaktevolum på vintermånedene. Begrensede permitteringer knyttet til slaktevolum har vært normalen i mange år.

SalMar vil i tiden fremover gjøre sitt ytterste for at de som nå mottar dette varselet kan ha arbeid å gå til også etter årsskiftet. De varslete permitteringene gjelder for perioden 1. januar til 30. juni 2023, og omfatter 748 ansatte ved InnovaMar på Frøya, og 103 ansatte ved InnovaNor på Senja.

Regjeringens forslag, hvis det blir vedtatt, innebærer en tredobling av skatten på produksjon av laks i Norge. Skattbar inntekt som grunnlag for den nye skatten skal være en «spotpris» på helfisk, noe som kan avvike vesentlig fra faktisk realisert salgspris på en variert produkt- og kontraktsportefølje. Dette får særlig negative utslag for videreforedling som ordinært er basert på fastpriskontrakter, ikke spotpris.  Det er ganske enkelt ingen lenger som er villig til å inngå fastpriskontrakter. Det vil imidlertid være rom for noe aktivitet i bearbeiding også etter årsskiftet hovedsakelig på grunn av kontrakter inngått før regjeringen fremmet sitt skatteforslag 28.9.2022.

Les mer på salmar.no