Lakseklyngen deltok på Vest-Finnmark rådet sitt Forum for marine næringer 7. – 8. februar i Hammerfest. Tema for konferansen var
Sameksistens og bærekraftig verdiskaping i kyst- og havrommet.

Kurt Johnsen fra Lakseklyngens administrasjon hold innlegg under en av sesjonene:

Sesjon 5: Havbruksnæringen – Fremtidsrettet næring og samfunnsbygger, eller?

 • En FoU-basert tilnærming til sameksistens mellom oppdrettsfisk, villfisk og villaks i Vest-Finnmark
  Lakseklyngen SA v/Sekretariatsleder Kurt Johnsen
 • Ulike alternativer for oppdrett i sjø og på land
  NCE Aquatech Cluster v/Klyngeleder Kristian Henriksen
 • Vårt fokus på bærekraftig drift
  Grieg Seafood Finnmark v/Samfunnskontakt Roger Pedersen
 • Havbruksnæringens samfunnsansvar – hva bidrar vi med, og hvilke mulige konsekvenser kan følge av den
  nye grunnrenteskatten?
  Sjømatbedriftene v/Adm. direktør Robert Eriksson

 

Her kan du se presentasjonen Kurt Johnsen holdt på vegne av Lakseklyngen i Hammerfest under Forum for marine næringer 7.  – 8. februar 2023

Se opptak fra alle presentasjonene på nettsiden til Vest-Finnmark Rådet