Det skal bli ganeglede med den uønskede stillehavslaksen

Stortinget ber Regjeringen intensivere arbeidet med å bekjempe pukkellaks i norske farvann. Dette pågående prosjektet belyser flere av de problemstillingene Regjeringen nå drar frem. Gjennom det internasjonale forskningsprosjektet «Stillehavslaks» som Møreforsking leder, jobber de med å legge til rette for et selektivt fiske på pukkellaks i sjø. Dette gjøres for å begrense spredningen og samtidig utnytte arten kommersielt.

Samarbeidspartnere er: Smaken av Finnmark, Bivdu, Cape Fish Group, Frøystad, Visjona og Natural Resource Consultants,LLC i tillegg til fiskere langs kysten. Forskningsprosjektet er finansiert av FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Forskerforum.no skriver: – Vi har stor tru på at etablering av kommersielt fiske vil bidra til å skåne miljøet, seier forskar og prosjektkoordinator Thomas Hagby Dahl.Han er meir usikker på kva som skal til for å gje norske forbrukarar smaken på ein fisk mange no oppfattar som ein styggedom. – Det er ein del negative assosiasjonar knytte til pukkellaksen, som vi må sjå litt på i prosjektet, seier forskaren. Prosjektet tek føre seg heile verdikjeda frå fangst til tallerken, og forskarane samarbeider tett med industrien.

Les hele artikkelen i Forskerforum her: https://www.forskerforum.no/slik-vil-dei-fa-fleire-til-a-ete-pukkellaks/