Nyheter

Nyhetsarkivet inneholder artikler og informasjon fra Lakseklyngen og våre samarbeidspartnere samt fra andre kilder til relevante nyheter.

– Slam fra havbruksnæringen – temamøte 10 – mai

10. mai 2022 arrangerer Havklynga og Lakseklyngen et temamøte om slam fra havbruksnæringen. Det er en økende interesse for å se på nye verdikjeder og forretningsmodeller for utnyttelse av slam som en verdifull ressurs eller som et viktig råstoff til produksjon av for...

les mer

Havforskningsinstituttet fant lite virus i utvandrende villaks

Havforskningsinstituttet (HI) har siden 2012 overvåket virusforekomster i vill laksefisk på oppdrag for Mattilsynet. Målet er å se om disse blir påvirket av sykdommer i oppdrett. Sammendraget i rapporten: Havforskningsinstituttet har undersøkt utbredelsen av infeksiøs...

les mer

– Årsmøte Lakseklyngen 2022 avholdt

Den 8. mars ble de avholdt årsmøte i Lakseklyngen i Alta. På sakslisten inngikk vanlige årsmøtesaker med behandling av årsregnskap 2021, handlingsplan og budsjett for 2022 og valg. På valg stod styremedlem Roger Pedersen, Grieg Seafood og Jo Espen Tau Strand, UiT...

les mer

– Cermaq har sendt den første iFarm laksen ut i markedet

Illustrasjon av iFarm fra Cermaq Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring ønsker Cermaq å identifisere hver enkelt fisk i en merde og gi den en egen oppfølging og helsejournal. iFarm-prosjektet som skal utvikle individbasert havbruk er planlagt å gå fra...

les mer