Nyheter

Nyhetsarkivet inneholder artikler og informasjon fra Lakseklyngen og våre samarbeidspartnere samt fra andre kilder til relevante nyheter.

– iFarm: Svømmende fisk sortert i merde

Nå har BioSort og Cermaq for aller første gang testet ut en sorteringsmekanisme som skal sortere fisken i merda for å kunne gi tilpasset oppfølging. Å se forskjell på fisk er avgjørende for å bedre fiskehelse og velferd i merda, og vil være et stort steg fremover for...

les mer

– Slam fra havbruksnæringen – temamøte 10 – mai

10. mai 2022 arrangerer Havklynga og Lakseklyngen et temamøte om slam fra havbruksnæringen. Det er en økende interesse for å se på nye verdikjeder og forretningsmodeller for utnyttelse av slam som en verdifull ressurs eller som et viktig råstoff til produksjon av for...

les mer

Havforskningsinstituttet fant lite virus i utvandrende villaks

Havforskningsinstituttet (HI) har siden 2012 overvåket virusforekomster i vill laksefisk på oppdrag for Mattilsynet. Målet er å se om disse blir påvirket av sykdommer i oppdrett. Sammendraget i rapporten: Havforskningsinstituttet har undersøkt utbredelsen av infeksiøs...

les mer