Nyheter

Nyhetsarkivet inneholder artikler og informasjon om Lakseklyngen og våre samarbeidspartnere.

Nytt medlem ønskes velkommen

Nytt medlem ønskes velkommen

Årsmøtet i Kompetanseklynge Laks ble avholdt 19. juni i år. En sentral sak på agendaen var forslag til virksomhetsutvidelse, med bakgrunn i strategiprosessen som har pågått i vår.

les mer
Ønskelig med tematisk og geografisk utvidelse

Ønskelig med tematisk og geografisk utvidelse

Rapporten har undertittelen «Miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt av oppdrettsvirksomhet og mulige effektdempende tiltak». Rapporten er en grundig gjennomgang av fysiske forhold, oppdrettsproduksjon og andre næringer/faktorer som påvirker Altafjordsystemet.

les mer
Strategiverksted om klyngens fremtid

Strategiverksted om klyngens fremtid

I slutten av april 2019 arrangerte styret i Kompetanseklynge Laks et strategiverksted for klyngens medlemmer, assosierte medlemmer og et utvalg inviterte gjester. Formålet med verkstedet var å drøfte klyngens fremtidige geografiske og tematiske arbeidsområder. Dietz...

les mer
Laksens bevegelser i fjordsystemet gir mange svar

Laksens bevegelser i fjordsystemet gir mange svar

Det er gjort interessante funn i flere av Kompetanseklynge Laks sine forskningsprosjekter, som på sikt vil gi svar på viktige spørsmål for både miljø og næring. Tre av prosjektene har hatt spesielt fokus på kartlegging av laksens vandring og adferd i...

les mer